Blog Details

blog

Gửi Hàng Vào Kho AMAZON FBA ( Hoa Kỳ )


Có 2 hình thức vận chuyển vào kho Amazon ( Hoa Kỳ ) bằng Đường Biển và Đường Hàng Không.

Bước 1: Liên hệ với kho Amazon FBA (Fulfillment by Amazon) qua email hoặc trên website chính thức của Amazon. Sau đó, Amazon sẽ gửi cho người bán các thông tin hướng dẫn cụ thể về quy định cơ bản, cách thức và các chi phí.​

Bước 2: Hoàn thành các thông tin theo hướng dẫn để tạo tài khoản trên trang Amazon Seller Central và thiết lập danh sách hàng hóa và thông tin vận chuyển.​

Bước 3: Chuẩn bị hàng hóa

Người bán tiến hành thỏa thuận với bên sản xuất theo các yêu cầu của Amazon.

Tiếp theo đó, người bán sẽ in nhãn mác hàng hóa. Amazon sẽ gửi nhãn mác hàng hóa cho người bán qua tài khoản trực tuyến Amazon.

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. learn more