FAQ

Bạn Có Biết

Phương thức hoạt động

Giúp bạn tiếp cận được NHANH CHÓNG các khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận đơn hàng

Shop đăng nhập và đăng đơn hàng cho trung tâm điều vận TAM KIM LOGISTICS qua hệ thống quản lý riêng.

Lấy hàng

Nhận hàng tận nơi

Giao hàng

Giao hàng cho khách hàng và thu hộ tiền trực tiếp (Cash on Delivery)

Kết thúc

Giao dịch hoàn thành

faqs

We may use cookies or any other tracking technologies when you visit our website, including any other media form, mobile website, or mobile application related or connected to help customize the Site and improve your experience. learn more